Политика на поверителност

Ние от SPLIT.STYLE обработваме вашата информация съгласно регламент (ЕС 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г наричан за по-кратко GDPR), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата политика за поверителност.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Сайтът split.style е собстреност на СПЛИТ СТАЙЛ ЕООД, ЕИК: 206199600 регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище на управление гр.Варна, жк.“Чайка“ бл.26, тел: 0888 71 28 35, e-mail: office@split.style.

Видове данни събирани, обработвани и съхранявани от СПЛИТ СТАЙЛ ЕООД:

-две имена

-телефонен номер

-адрес за достарка на пратка, в случайте когато изпращаме такава

-електронна поща

-местожителство

-ЕГН/ЕИК ако издаваме фактура

Цели на обработката

а) с цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки предлагани от администратора:

-определяне на получател на пратката/на стоката

-доставка на поръчка

-актуализиране на Вашите лични данни

– отговор и обслужване на клиентски запитвания и оплаквания

б) със цел изпълнение на своите законови задължения:

-издаване на фактури

в) с оглед на легитимните интереси на SPLIT.STYLE, а именно:

-съблюдаването на изпълнение на всяка доставка

-обезпечаване на всички въпроси свързани с рекламации

г) за маркетингови цели:

-анализ на потребителско търсене и поведение

-изпращане на съобщения за промоции, оферти и акети

Методи за събиране на данните

-SPLIT.STYLE обработва само данни, които са предоставени доброволно от нашите потребители.Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя лични данни на трети лица, в нарушение на техните права за защита на личните данни. SPLIT.STYLE няма достъп до тези лица, и няма възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица със или без тяхно съгласие. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност ако ни предостави данни за трето лица без негово съгласие или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните, адресите на получателите на пратките, предоставени от клиент.

Кой има достъп до Вашите данни

SPLIT.STYLE не предоставя личните Ви данни без законово или договорно основание. Предоставяме Вашите лични данни на наши партньори, единствено с цел доставката на поръчан от Вас продукт.

Колко време пазим Вашите лични данни

ние съхраняваме вашите лични данни докато имате активен акаунт в SPLIT.STYLE. Винаги можете да поискате от нас да изприем личните Ви данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние осигуряваме сигурността на Вашите лични данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки, съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри. Въпреки мерките, който прилагаме  за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да поемем отговорност за уязвимост на системи, които не са под наш контрол, тъй като предаването на информация по Интернет не е напълно безопасно.

Какви са Вашите права

-общия регламент за защита на личните данни определя редица права във връзка с Вашите лични данни.

-може да поискате корекция на Вашите данни или да повдигате възражения относно обработката на Вашите лични данни.

-имате право да подавате жалби пред компетентни надзорни органи или до съда.

-в зависимост от случаите Вие може да поискате изтриване на Вашите лични данни или да ограничите обработването им.

-за да упражните правото си може да се свържете с нас като използвате посочените по-горе данни.

Напомняме Ви, че можете да се свържете с нас по всяко време при възникнали въпроси на посочения по-горе имейл. От екипа на SPLIT.STYLE ще се опитаме в най-кратко време да отговорим на Вашите запитвания.