Убежна точка : YM by Yana Mushing

Убежна точка е термин от изобразителното изкуство и означава: въображаема точка, в която успоредните в тримерното пространство линии се сливат при тяхното двумерно изобразяване. В началото на новата година поставяме началото…

Continue Reading Убежна точка : YM by Yana Mushing